Phong thủy để bàn- Tĩnh tâm Phật

THÔNG TIN SẢN PHẨM : – Tên Sản Phẩm: Tĩnh tâm phật. Đây là vật phẩm phong thủy để bàn hoặc trưng bày trong phòng khách hay phòng làm việc. Kích thước: Sản phẩm bao gồm 01 gỗ lũa chiều ngang 35cm x cao 12cm. Và 01 tượng gốm vô diện tâm dáng ngồi cao …