7 Số cốt lõi Số Ngày sinh Uncategorized

SỐ NGÀY SINH LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ NGÀY SINH

Số Ngày sinh, còn được gọi là Số Ngày hoặc Số Ngày được sinh ra, là một khía cạnh quan trọng khác của hồ sơ Thần số học bởi vì nó cho thấy những tài năng đặc biệt và khả năng hỗ trợ bạn trên đường đời để hoàn thành Vận mệnh của bạn. Một …

7 Số cốt lõi Số Trưởng thành Uncategorized

SỐ TRƯỞNG THÀNH LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ TRƯỞNG THÀNH

Số Trưởng thành là một số rất quan trọng trong biểu đồ của bạn vì nó cho thấy tiềm năng tương lai của bạn và mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của bạn. Nó cũng được biết đến với Số Năng lượng, Số Kiến thức, Số Nhận thức hoặc bản thân đúng vì nó …

7 Số cốt lõi Số Linh hồn Uncategorized

SỐ LINH HỒN

Trong Năng lượng số học phương Tây, Số Linh hồn – còn được gọi là Sự thôi thúc của Linh hồn, Mong muốn của Linh hồn hoặc Số Mong muốn của trái tim – là con số quan trọng tiếp theo trong biểu đồ Năng lượng số của bạn. Số Linh hồn của bạn tiết …

7 Số cốt lõi Số 2 Uncategorized

SỐ VẬN MỆNH

Cách tính số Vận mệnh Số Vận mệnh được tính toán từ tên khai sinh đầy đủ của bạn Phương pháp giảm xuống Bước 1: Sử dụng biểu đồ chữ và số của Pythagore phương Tây ở trang trước, viết đầy đủ tên giấy khai sinh của bạn và khớp các số tương ứng với …

7 Số cốt lõi Số Đường đời Uncategorized

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

 Số Đường đời của bạn là con số quan trọng nhất trong biểu đồ thần số học của bạn. Còn được gọi là Số Chủ đạo, Số Ngày Sinh, Đường sinh hoặc Số Lực sinh, đó là số đầu tiên mà một nhà thần số học sẽ nhìn vào để hiểu bạn là ai và …

Tổng quan về năng lượng số Uncategorized

NĂNG LƯỢNG SỐ LÀ GÌ

Numerology- Năng lượng số hay còn có tên khác là Thần số học, Vận số học, Nhân số học… là môn khoa học cổ đại, với mỗi nguồn năng lượng từ các con số sẽ góp phần vào sự rung cảm duy nhất cho mỗi câu chuyện trong cuộc sống của bạn. Đây là bộ …