SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 1

Cách tính Số đường đời 1: Ví dụ ngày sinh: 31/2/1984 Cách 1: 3+1+2+1+9+8+4= 28 2+8 = 10 1+ 0 = 1 SỐ ĐƯỜNG ĐỜI Cách 2: 4(3+1)+2+22(1+9+8+4) 6+ 22 = 28 2+8 = 10 1+ 0 = 1 SỐ ĐƯỜNG ĐỜI Ý nghĩa Số Đường đời 1 Đường đời 1 là những nhà lãnh […]

NĂNG LƯỢNG SỐ LÀ GÌ

Numerology- Năng lượng số hay còn có tên khác là Thần số học, Vận số học, Nhân số học… là môn khoa học cổ đại, với mỗi nguồn năng lượng từ các con số sẽ góp phần vào sự rung cảm duy nhất cho mỗi câu chuyện trong cuộc sống của bạn. Đây là bộ […]

SỐ NGÀY CÁ NHÂN

Ngày cá nhân của bạn là sự kết hợp giữa tháng và ngày sinh của bạn chịu ảnh hưởng của tháng, ngày và năm hiện tại. Ngày này sẽ mang đến một sự rung động cụ thể cho bạn và hiểu bản chất của nó có thể giúp bạn tận dụng những lợi ích mà […]

SỐ THÁNG CÁ NHÂN

Nếu Số năm Cá nhân cho bạn biết xu hướng chung trong một năm là như thế nào, đến với Số Tháng cá nhân, cụ thể hơn sẽ cho bạn biết bạn nên làm gì trong tháng này để trải qua những thời gian thăng trầm của một năm. CÁCH TÍNH SỐ THÁNG CÁ NHÂN […]

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 2

Số Đường đời 2 là những người hòa giải, mang lại hòa bình cho xã hội. Điểm mạnh của người mang số đường đời 2 là rất có tài ngoại giao. Bạn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Nhờ tài ăn nói của mình, bạn dễ dàng thuyết phục người […]

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 3

Những người có Số đường đời 3 là những nhà sáng tạo và nhà ngoại giao tài năng. Cách tính Số Đường đời 3 Ví dụ ngày sinh 10/6/1994 Cách 1: 1+6+1+9+9+4 = 30 3+0 = 3 SỐ ĐƯỜNG ĐỜI Cách 2: 1+6+ 23 = 30 3+0 = 3 SỐ ĐƯỜNG ĐỜI Ý nghĩa Số […]

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 4

Ý nghĩa Số Đường đời 4 Số Đường đời 4 là thiên tài lập kế hoạch, sửa chữa, xây dựng và bằng sự xuất sắc của bộ não để giúp mọi thứ hoạt động hiệu quả. Bạn tin cậy, thực tế và trung thực nhất trong các con số; là người xây nên nền tảng […]