Ý NGHĨA TỪNG SỐ NGÀY SINH

Số Ngày sinh là một trong những con số Cốt lõi quan trọng, số Ngày sinh của bạn có thể tiết lộ những khả năng độc đáo và mạnh mẽ mà bạn sở hữu một cách tự nhiên – giống như một món quà bạn ban tặng cho thế giới. Số Ngày sinh “1”: (Những …

CHỈ SỐ NGHIỆP CHƯỚNG VÀ CÁCH TÍNH CHỈ SỐ NGHIỆP CHƯỚNG

Một trong những lý do tại sao bạn được xuất hiện trong cuộc sống này là để học cách làm chủ một số điểm yếu được thừa hưởng của bạn từ kiếp trước. Chỉ số Karmic của bạn cho biết những điểm yếu đó là gì, cùng với các lĩnh vực cụ thể cần phát …

SỐ NGÀY SINH LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ NGÀY SINH

Số Ngày sinh, còn được gọi là Số Ngày hoặc Số Ngày được sinh ra, là một khía cạnh quan trọng khác của hồ sơ Thần số học bởi vì nó cho thấy những tài năng đặc biệt và khả năng hỗ trợ bạn trên đường đời để hoàn thành Vận mệnh của bạn. Một …

SỐ TRƯỞNG THÀNH LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ TRƯỞNG THÀNH

Số Trưởng thành là một số rất quan trọng trong biểu đồ của bạn vì nó cho thấy tiềm năng tương lai của bạn và mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của bạn. Nó cũng được biết đến với Số Năng lượng, Số Kiến thức, Số Nhận thức hoặc bản thân đúng vì nó …

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI LÀ GÌ? CÁCH TÍNH SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

 Số Đường đời của bạn là con số quan trọng nhất trong biểu đồ thần số học của bạn. Còn được gọi là Số Chủ đạo, Số Ngày Sinh, Đường sinh hoặc Số Lực sinh, đó là số đầu tiên mà một nhà thần số học sẽ nhìn vào để hiểu bạn là ai và …

NĂNG LƯỢNG SỐ LÀ GÌ

Numerology- Năng lượng số hay còn có tên khác là Thần số học, Vận số học, Nhân số học… là môn khoa học cổ đại, với mỗi nguồn năng lượng từ các con số sẽ góp phần vào sự rung cảm duy nhất cho mỗi câu chuyện trong cuộc sống của bạn. Đây là bộ …