CHỈ SỐ NGHIỆP CHƯỚNG VÀ CÁCH TÍNH CHỈ SỐ NGHIỆP CHƯỚNG

Một trong những lý do tại sao bạn được xuất hiện trong cuộc sống này là để học cách làm chủ một số điểm yếu được thừa hưởng của bạn từ kiếp trước. Chỉ số Karmic của bạn cho biết những điểm yếu đó là gì, cùng với các lĩnh vực cụ thể cần phát …